درباره ي من

نگار ثابت هستم ، متمايل به 23 سالگي. كوچ ميكنم دائم و پزشكي ميخونم. در طب و ادب و خيال و شعر غوطه ميخورم و قلم بزرگترين سلاح منه. صداي احتمالاً خوبي دارم و خواندن هم موهبتيه كه از طرف خداوند به خودم هديه ميدم 🙂 بقيه معتقدن كه هميشه آدم شادي ام اما درونم خيلي شلوغتر از بيرونمه و البته شديداً برونگرا هستم. دلم براي نوشتن در همچين محيطي تنگ شده بود. نميدونم تعدادتون يه روزي به چند نفر برسه. اما من از امروز براي يك دنيا مينويسم .