مهندسي مصائب

به قول يكي از دوستام آدم نميتونه خودِ قبليشو ببينه، يعني نميتونه پيش بيني كنه اگر نگارِ امروز نبود چه ري اكشن هايي به اتفاقات…